Thursday, January 26, 2012

AMALAN UNTUK DIKASIHI SEKALIAN MANUSIA

Doa supaya dicintai dan dikasihi manusia

SURAH AL- ANFAL 

"Barang siapa yang membaca ayat 62 dan 63 dari surah ini, 

nescaya dia akan di cintai dan dihormati oleh sekalian manusia."


Terjemahannya:

Ayat 62: Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjaga dan memberikan perlindungan) kepadamu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolonganNya dan dengan (sokongan) orang-orang yang beriman.

Ayat 63 : Dan (Dialah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...