Friday, August 10, 2012


(Perkara-Perkara yang membatalkan Islam).
  • Syirik
  • Perantara
  • Enggan mengkafirkan*
  • Yakin yang lain
  • Membenci syariat
  • Mempersenda Islam
  • Sihir
  • Bantu kafir musuhi Islam
  • Kecualikan dari Syariat
  • Berpaling dari agama

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...