Sunday, January 20, 2013

SENARAI BACAAN AYAT-AYAT PENAWAR UNTUK PENYAKIT GANGGUAN JIN DAN SIHIR:


1. Amalan Minggu Pertama dan Kedua:

1. Surah Asy-Asyu'araa' ayat 95 hingga 118, baca 3 kali selepas solat Magrib atau Isyak dan mohon doa kepada Allah s.w.t.
2. Surah Fussilat ayat 25 hingga 38, baca 3 kali selapas solat Subuh atau waktu pagi dan mohon doa kepada Allah s.w.t.

2. Amalan Minggu Ketiga dan Keempat:

1. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 20, baca 3 kali selepas solat Magrib atau Isyak dan mohon doa kepada Allah s.w.t.
2. Surah Ar-ra'd ayat 30 hingga 34, baca 3 kali selapas solat Subuh atau waktu pagi dan mohon doa kepada Allah s.w.t.

3. Amalan Minggu Kelima dan Keenam:

1. Surah Az-Zukhruf ayat 35 hingga 46, baca 3 kali selepas solat Magrib atau Isyak dan mohon doa kepada Allah s.w.t.
2. Surah Al-Waaqi'ah ayat 36 hingga 74, baca 3 kali selapas solat Subuh atau waktu pagi dan mohon doa kepada Allah s.w.t.

4. Amalan Minggu Ketujuh dan Kelapan:

1. Surah Asy-Syura ayat 17 hingga 26, baca 3 kali selepas solat Magrib atau Isyak dan mohon doa kepada Allah s.w.t.
2. Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 24, baca 3 kali selapas solat Subuh atau waktu pagi dan mohon doa kepada Allah s.w.t.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...