Monday, February 20, 2012

.Doa Ketika Menghadapi Tekanan (Stress)


ا ﻟﱠ ﺬِ ﻳ ﻦَ ﻗَ ﺎ لَ ﻟَ ﻬُ ﻢُ ا ﻟ ﻨﱠ ﺎ سُ إِ نﱠ ا ﻟ ﻨﱠ ﺎ سَ ﻗَ ﺪْ ﺟَ ﻤَ ﻌُ ﻮ ا ﻟَ ﻜُ ﻢْ
 ﻓَ ﺎ ﺧْ ﺸَ ﻮْ هُ ﻢْ ﻓَ ﺰَ ا دَ هُ ﻢْ إِﻳﻤَﺎﻧًﺎ وَﻗَﺎﻟُﻮا ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ وَ ﻧِ ﻌْ ﻢَ ا ﻟْ ﻮَ آِ ﻴ ﻞُ (١٧٣)


Mereka juga ialah Yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) kepada mereka: 
"Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, 
oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya". maka berita itu makin menambahkan iman 
mereka lalu berkata: "Cukuplah untuk (menolong) kami, dan ia sebaik-baik pengurus 
(yang terserah kepadanya Segala urusan kami)". (3: 173) 
Menurut Bukhari, Ibn al-Munzir, al-Hakim dan al-Baihaqi,  daripada Ibn Abbas berkata 
bahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a.s. 
sebelum dicampakkan ke dalam api. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. 
ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akan 
menyerang Nabi s.a.w. (Tafsir al-Fakhrurrazi, tafsir ayat 173, surah ali ‘Imran)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...