Monday, February 20, 2012

.Memohon ampun atas pertanyaan yang "bodoh" terhadap Allah:


ﻗَ ﺎ لَ رَ بِّ إِ ﻧِّ ﻲ
 أَ ﻋُ ﻮ ذُ ﺑِ ﻚَ أَ نْ أَ ﺳْ ﺄَ ﻟَ ﻚَ ﻣَﺎ ﻟَ ﻴْ ﺲَ ﻟِﻲ ﺑِ ﻪِ ﻋِ ﻠْ ﻢٌ وَإِﻻ ﺗَ ﻐْ ﻔِ ﺮْ ﻟِﻲ وَﺗَﺮْﺣَﻤْﻨِﻲ أَ آُ ﻦْ ﻣِ ﻦَ ا ﻟْ ﺨَ ﺎ ﺳِ ﺮِ ﻳ ﻦَ (٤٧)  
    
Nabi Nuh berkata:
 "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Aku berlindung kepadamu daripada 
memohon sesuatu Yang Aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; dan jika 
Engkau tidak mengampunkan dosaku, dan memberi rahmat kepadaku, nescaya 
menjadilah Aku dari orang-orang Yang rugi". (11:47)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...